Kirkeparken juni -15
Etter div. bemanningsproblemer og korona skal vi nå prøve å blåse
 liv i Bandet igjen, første møte er lør. 7-5 kl 10 på Haaby!

Kirkeparken juni -15
Etter div. bemanningsproblemer og korona skal vi nå prøve å blåse
liv i Bandet igjen, første møte er lør. 7-5 kl 10 på Haaby!