Musikerne

Musikalsk leder: Tommy Bakkelund


RSB har for tiden følgende styre:

Leder.        Astrid Hove Igland

Nestleder.  Kolbjørn Lund

Kasserer.   John Erik Heen

Styremedl  Per Erik Mjørud

Styremedl  Torer Haaby

SAKSGRUPPA


John Erik Heen

Ragnar Kasbo 

Mona Hill Johannesen

Per Erik Mjørud

Kai Vidar Rønvik Kolstad

Kolbjørn Lund

TRUMPET

Even Jahren -- Leif Gunnar Hansen

Astrid Igland

Anne Karen Lund

Jørn Andersen

TROMBONE


Espen Jordet

Arne Gjerberg

Gunnar Berger

Jan Nordby

Torer Haaby

KOMPET


Piano:       FT Svein Nilsen

Bass:         Øyvind Helin

Drums:      Roger Uttakleiv-(Bjørn Erik Nærby --Knut Nordhammer)

Vokal:        Yvonne Stubberud / Vidar Storeheier 

 

 Medlemmer Rakkestad storband: (her også noen tidligere medl oppført)

Even Jahren

Trompet

Anne Karen Lund

Trompet

Erik Heen

Saxofon

erikheen64@gmail.com

Mona Hill Johannessen

Saxofon

(Jan Künau

Saxofon

Per-Erik Mjørud

Saxofon

pemjoerud@gmail.com

Signe Marie Jahren

Saxofon

signe@biocontrol.no

Espen Jordet

Trombone

espenjordet@gmail.com

Jan Nordby

Trombone

Torer Haaby

Trombone

(Svein Midtskog

Bass

Øystein Førrisdal

Piano

90065930

oystein@forrisdahl.com

Vidar Storeheier

Vokal

Gunnar Berger

Trombone

bergergunnar@yahoo.no

Roger Uttakleiv

Trommer

48197121


(Kolbjørn Lund

Saxofon

Astrid Igland styreleder

Trompet


Jørn Andersen

Trompet

joernot@online.no

Eivind IglandDu kan skrive telefonnummer, e-postadresser osv. her. Det er en egen boks nedenfor for e-postadresser.